samengesteld-gezin-harmonie-energie-stiefenco

Samengesteld gezin weer werkend op de rails zetten

Het runnen van een samengesteld gezin valt te vergelijken met topsport, het leidt tot blessures (lees problemen) als je je niet voorbereidt. Het gevolg hiervan is dat 60% van de samengestelde gezinnen (120.000 gezinnen) uit elkaar gaan. Dit betekent voor alle betrokkenen vaak een 2e scheiding met alle gevolgen van dien. Door te investeren in het samengestelde gezin, voorkom je heel veel problemen en conflicten.

Een goed fundament onder een samengesteld gezin bestaat uit met daadkracht de vertaalslag van adviezen naar uitvoering maken. STIEFenCO brengt dit fundament aan, en leert ouder en stiefouder samen te anticiperen en te reageren op valkuilen, problemen en uitdagingen.

Door het verkrijgen van heldere inzichten in invloeden van buitenaf, in verzet en blokkades, in het hoe en waarom van emoties, in communicatiestijlen en communicatiepatronen, en in opvoeding en opvoedingsstijlen. Niet in de laatste plaats, is het noodzaak te investeren in elkaar als maatje en partner.

Heldere adviezen gericht op jullie gezin, moeten jullie binnen 3-4 maanden de balans geven waar jullie naar op zoek zijn. Verandering begint bij daden.

Over het algemeen spreken wij ouder en stiefouder samen. Steeds vaker zien wij dat ouder en ex-partner onze coaching en begeleiding inroepen bij het repareren van barsten en breuken op de ex-partnerlijn.

STIEFenCO is een netwerk van gedreven professionals, gespecialiseerd in de problematiek van het samengestelde gezin. Waarom dit netwerk? Door te profiteren van elkaars kennis en kunde, zijn wij nog beter in staat samengestelde gezinnen heldere en adequate adviezen te geven en te begeleiden naar harmonie.