slider-touwenScheiden respectvol met zicht op de belangen van alle betrokkenen

Een scheiding komt op jullie af; naast alle emoties worden jullie ook geconfronteerd met zaken die geregeld moeten worden. Waar te beginnen, wat moet er allemaal worden geregeld, aan welke instanties de scheiding melden en hoe gaan jullie respectvol uit elkaar? Welke vorm ouderschap past het beste bij jullie; co-ouderschap, omgangsregeling, bird-nesting, kangoeroeën of Living Together Apart?

Gemiddeld verloopt een scheidingsmediation als volgt:
1e consult | intake, scheidingsmelding, communicatie en inventarisatie
2e consult | ouderschapsplan en alimentatie (soms een vervolg consult nodig)
3e consult | verdeling pensioen, vermogensbestanddelen etc.. (soms een vervolg consult nodig)

Ouderschapsplan

Aan de hand van input en adviezen gaan wij met elkaar aan het werk om een ouderschapsplan op te stellen, welke voldoet aan jullie wensen én aan de wettelijke vereisten. Gedurende een consult van 2 uur begeleid ik jullie van belangen, oplossingen naar de invulling van het ouderschapsplan voor jullie kind(eren). Eventueel kunnen jullie samen thuis verder aan het werk.

Kinderalimentatie | partneralimentatie

Het Tremarapport 2017 biedt voor de vaststelling van kinderalimentatie richtlijnen, maar uiteindelijk zijn het de ouders gezamelijk die bepalen welke bedragen niet alleen realistisch zijn, maar die ook recht doen aan haalbaarheid en duurzaamheid. Een balans in geven en ontvangen met als doel gelukkige kinderen én evenwichtige ouders.
Het netto besteedbaar gezinsinkomen vóór scheiding plus eventueel kindgebonden budget, vormen het vertrekpunt voor de stapsgewijze (en dus inzichtelijke) berekening van kinderalimentatie.

Als één van de partners onvoldoende inkomen heeft om van te leven, is de andere partner (huwelijk of geregistreerd partnerschap) verplicht partneralimentatie te betalen. Het vaststellen van de hoogte van de alimentatie is vaak aanleiding tot ruzie of zelfs tot vechtscheiding. Met de intentie er samen uit te willen komen, wordt onder begeleiding gezocht naar oplossingen en reële bedragen die recht doen aan individuele en gemeenschappelijke belangen.

Verdeling van vermogensbestanddelen, pensioen

Welke goederen en schulden vallen binnen of buiten de gemeenschap? Welke afspraken willen jullie maken over de verdeling van pensioenrechten en met welke erfrecht gerelateerde zaken moet rekening worden gehouden? Ter beantwoording van al deze vragen dient het inventarisatieformulier scheiding als vertrekpunt.

Voor een complete dienstverlening, werkt Marianne samen met een team aan specialisten; advocaten, notarissen, fiscalisten, estate planners en psychologen. Zo hebben haar cliënten één aanspreekpunt en weten zij zich geadviseerd door deskundigen, ieder op zijn eigen vakgebied. Wel zo verstandig en praktisch.